Liên hệ

Trang chủ / Liên hệ

Công ty TNHH Belleza Việt Nam

Saigon Royal OT1-0528, 9Nguyễn Trường Tộ, Phường12, Quận4, Thành phố Hồ Chí Minh City

0283.620.7485

Liên hệ công ty: belleza.vietnam@gmail.com

Tuyển dụng: career@bellezavietnam.vn

bellezavietnam.vn

0283.620.7485