Liên hệ

Trang chủ / Liên hệ

Công ty TNHH Belleza Việt Nam

9B Đường Tôn Đức Thắng, Phường Bến Ngé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

0283.620.7485

Liên hệ công ty: belleza.vietnam@gmail.com

Tuyển dụng: career@bellezavietnam.vn

bellezavietnam.vn

0283.620.7485