2020.02.24 Má đùi 2020.02.24 Napolitan 2020.02.24 Cá Hồi Sốt Kem 2020.02.24 Bacon sốt kem 2020.02.24 Gà Doria 2020.02.24 Cơm Cà Ri Bò 2020.02.20 Cơm Bò Hầm Sốt Nâu – Gạo Lứt 2020.02.20 Cơm Bò Hầm Sốt Nâu – Gạo Trắng