2020.02.24 Pancake Trà xanh 2020.02.24 Material pancake 2020.02.20 Sô-cô-la Chuối – 2 cái 2020.02.20 Plan ( Bơ, Mật Ong ) – 2 Cái 2020.02.20 Trái cây hỗn hợp – 2 cái