2020.02.20 Americano 2020.02.20 Cà Phê Đen Đá 2020.02.20 Cà phê truyền thống 4 2020.02.20 Cà phê truyền thống 3 2020.02.20 Cà phê truyền thống 1 2020.02.20 Cà phê truyền thống 2 2020.02.20 Cơm Bò Hầm Sốt Nâu – Gạo Lứt 2020.02.20 Cơm Bò Hầm Sốt Nâu – Gạo Trắng 2020.02.20 Sô-cô-la Chuối – 2 cái 2020.02.20 Plan ( Bơ, Mật Ong ) – 2 Cái