2020.02.20 Dinks ~ Thức uống 2020.02.20 Salad ~ Rau xà lách 2020.02.20 Hashed Beef ~ Cơm bò hầm 2020.02.20 Pancake ~ Siêu mềm