Dinks ~ Thức uống

Những hạt cafe được tuyển chọn một cách kỹ lưỡng và ủ lâu ngày trong YUKIMURO ( nhà tuyết tự nhiên ). Đây là một loại cà phê thượng hạng độc đáo của xứ tuyết, kết vị vừa nhẹ nhàng vừa đậm đà.